Ana içeriğe geç

1.1.2. İstemci API (Client)#

Authentication uygulamasının rest uçlarını kullanmayı sağlayan pakettir.

Bağımlılıklar#

Gradle Bağımlılıkları

dependencyManagement {
    imports {
        mavenBom "tr.com.havelsan.framework.system:hvl-oauth-parent"
    }
}

compile (
    [group: 'tr.com.havelsan.framework.oauth.cloud' , name: 'hvl-oauth-auth-cloud-client']
)

Rest Servis Tanımı#

Feign client uçlarını kullanabilmek için configurasyon sınıflarına aşağıdaki annotation eklenmelidir.

Rest Client Kullanımı

Service metodlarının detaylarına swagger dokümanından ulaşabilirsiniz.