Ana içeriğe geç

2.2.1 Help Portal Servis Kullanımı#

http://{domain}:8910 portunda hizmet veren helpportal (wiki.js tabanlı) uygulaması üzerinden oluşturulan sayfaların dialog üzerinden görünümünü sağlayan UI kütüphanelerinden provide edilen servistir. Bu servis observable pattern'e uygun bir yapıda hazırlanmıştır.

Servis Konfigürasyonu

Servisin ihtiyaç duyacağı endpoint(helpPortal) ve api token (graphApiToken) bilgisidir.

Örn:

Servis Kullanımı

Örnek Kullanım:

  let portalModel = new HvlHelpPortalModel();
  portalModel.tag = 'docker';
  this.helpPortalService.openDialog(portalModel);

helpPortalService'in openDialog metoduna gönderilen HvlHelpPortalModel ile yardım sayfası açılır. Veya callDialog metotuna HvlHelpPortalModel içindeki HvlHelpPortalModel'deki helpPortalSubjectType setlenerek açılabilir. örn:

  let portalModel = new HvlHelpPortalModel();
  portalModel.tag = 'docker';
  portalModel.helpPortalSubjectType = HvlHelpPortalSubjectType.CLOSED;
  this.helpPortalService.callDialog(portalModel);

Dialogu dinamik olarak kapatmak için :

  let portalModel = new HvlHelpPortalModel();
  portalModel.helpPortalSubjectType = HvlHelpPortalSubjectType.CLOSED;
  this.helpPortalService.callDialog(portalModel);

kullanılabilir.

Model içinde kullanılan tag bilgisi, help portal(wiki.js)'te oluşturulan sayfaya verilmiş tag olmadılır.

Aynı tag birden fazla sayfa için kullanılmışsa, graphQL servisinden gelen sorgu sonucundaki ilk sayfa dialog içerisinde gösterilir.