Ana içeriğe geç

1.1. Yeni Bilgisayar Kurulum Rehberi#

 • Havelsan Sertifika
 • Havelsan BT'nin paylaştığı cer uzantılı dosya yüklenir.
 • sudo mkdir /usr/local/share/ca-certificates/extra komutu ile custom trusted root certificate reposu oluşturulur.
 • .cer uzantılı dosya .pem olarak değiştirildikten sonra openssl x509 -in PCAcert.pem -inform PEM -out PCAcert.crt komutu çalıştırılır.
 • Sertifikanın bulunduğu klasör üzerinde sudo cp PCAcert.crt /usr/local/share/ca-certificates/extra/ komutu çalıştırılır.
 • sudo dpkg-reconfigure ca-certificates komutu çalıştırılır. Çıkan ekrandan ilgili sertifika işaretlenip OK basılır.
 • Test için curl [https://www.turkiye.gov.tr/](https://www.turkiye.gov.tr/) çalıştırılır ve sertifikanın doğru yüklenip yüklenmediği kontrol edilir.
 • Çalışılacak browser üzerinden Ayarlar → Sertifikaları Yönet → Authorities altından PCAcert.crt import edilir.
 • Chrome
 • Sublime Text
 • Sitesindeki yönergeler kullanılarak yüklenebilir.
 • SDK Man

  • JDK

   • Aşağıdaki komutlar çalıştırılır. Aksi durumda proje buildlerinde javac not found hatası alınıyor.

    sudo ln -sf ~/.sdkman/candidates/java/current/bin/javac /usr/bin/javac
    sudo ln -sf ~/.sdkman/candidates/java/current/bin/java /usr/bin/java
    
  • Gradle

   • settings.xml dosyası .m2/settings.xml altına kopyalanmalıdır.
 • Nodejs & Npm Kurulumu (https://github.com/nodesource/distributions/blob/master/README.md)

  Using Ubuntu#

  bash curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup\_16.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs

  Using Debian, as root#

  bash curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup\_16.x | bash - apt-get install -y nodejs

 • Angular CLI

 • npm install -g @angular/cli

 • Mattermost

 • Kurulum: https://mattermost.com/download/
 • Mattermost Havelsan Server Link: https://mattermost.havelsan.com.tr
 • Docker
 • Kurulum: https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/
 • Kurulum Sonrası Yapılması Gerekenler: https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall/
 • Docker komutları için permission hatası alınırsa : https://www.digitalocean.com/community/questions/how-to-fix-docker-got-permission-denied-while-trying-to-connect-to-the-docker-daemon-socket

  • permission hatası için :
   ```
   sudo chmod 666 /var/run/docker.sock
   ```
   veya
   ```
   

   sudo usermod -aG docker $USER ```

 • Güvenilir IP Ekleme

 • Docker networklerine hvl_core_network eklenmeli :
   docker network create --driver bridge hvl_core_network
  
 • Harbor (10.150.0.131) üzerinden imaj çekilirken sertifika hatası alınırsa:
  • Harbor'a gidilerek chrome ile sertifika dosyası crt uzantılı olarak indirilir.
  • Dosya adı harbor.crt yapılır.
  • ~/.docker/certs.d/10.150.0.131 dizini altına kopyalanır.
  • sudo systemctl restart docker.service komutu çalıştırılarak docker'a restart atılır.
 • Linux Mint docker kurulumu için yardımcı doküman: https://linuxhint.com/install_docker_linux_mint/
 • Docker-Compose
 • Git
 • IntelliJ Idea
 • Plugins
  • Rainbow Brackets
  • Indent Rainbow
  • Sonar Lint
  • Code Glance
  • Key Promoter
  • Extra Icons
  • Prettier
 • Npm Registry - Verdaccio - Local Npm Registry (local registry, UI paketlerini local repository'e göndermek için kullanılır.)
 • Projelerin Git'ten Çekilmesi
 • Backend projelerinin alınması - JAVALT Projeleri
  • hvl-framework-instance-all-workspace
  • hvl-infra
  • hvl-javalt-samples
  • Gerekli durumlarda diğer repository'ler çekilebilir.
 • UI projelerinin alınması - JAVALT NG Projeleri
  • hvl-javarch-ng-template
  • Gerekli durumlarda kütüphaneler çekilebilir.
 • Uygulamaların ayağa kalkması için gerekli docker'lara hvl-infra repository'si altından ulaşılabilir. (hvl-infra Kullanımı)
 • DataGrip
 • Mint Ayarları (İsteğe Bağlı)
 • Yeni masaüstü ekranlarına Add Panel sonra da Applet ekleme (Grouped Window List gibi)
 • Appletler
  1. System Monitor
  2. CPU Temperature Indicator
 • peco - https://github.com/peco/peco
 • VNC & Remote (İsteğe Bağlı)